Podbudowy katalityczne

podbudowy-katalityczne

Podbudowy są ważnymi elementami konstrukcji nawierzchni drogowych. Ich zasadniczym zadaniem jest zmniejszenie naprężeń powstających od obciążeń eksploatacyjnych w górnych warstwach nawierzchni, które są przekazywane na podłoże. Podczas budowy drogi na podbudowy może także oddziaływać obciążenie technologiczne, które również powinno być uwzględniane w projektowaniu podbudowy. Na podbudowy drogowe działają czynniki klimatyczne, a mianowicie: wysokie temperatury dodatnie, niskie temperatury ujemne i cykle zamrażania-odmrażania.

Proponujemy wykonanie podbudowy stabilizowanej dodatkami trwale zwiększającymi odporność na absorpcję kapilarną wody. Proces powstawania dodatków rozpoczyna się od laboratoryjnego opracowania recepty i doborze takiej ilości składników zwiększających odporność, aby w wyniku ich zmieszania z gruntem doszło do optymalnego wzrostu sztywności warstwy z jednoczesnym zatrzymaniem zjawiska podciągania kapilarnego wody. Dzięki temu stanowi ono jedno z nielicznych na rynku rozwiązań, optymalnych finansowo i równocześnie sprawdzających się w trudnych warunkach.

Praktycznie brak potrzeby pielęgnacji warstwy po zagęszczeniu powoduje, że już po 48 godzinach możliwe jest układanie warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych. W wielu przypadkach możliwość dojazdu praktycznie od razu do istniejących posesji stanowi dla Wykonawców bardzo istotny element, uwzględniany podczas planowania organizacji ruchu.